Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. G. Lichtenberg

Godzin pracy: kwiecień 2020
31.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Koronawirus (COVID-19) od dnia 01.04.2020 r. do dnia 30.04.2020 r. Biuro czynne od 8:30 do 13:00. W dniach: 03/10/17/24.04.2020 Biuro jest nieczynne. ...


archiwum aktualności   >

Działania na rzecz dzieci do lat 3

Bezpłatne szkolenia dofinansowanie ze środków UE dla przedstawicieli władz samorządu, przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie mazowieckim

Szkolenie kadr pieczy zastępczej

Bezpłatne szkolenia dofinansowanie ze środków UE dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o ws

Ku przyszłości

Dofinansowanie projektu ze środków UE dla osób młodych do 29 r.ż.,

Zapytania ofertowe

w niniejszym dziale znajdują się aktualne zapytania ofertowe w ramach realizowanych projektów UE

Portal komunikacyjny

ma przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia kobiet w wieku 50+ z województwa mazowieckiego

Centrum 50+

jest jednostką zorientowaną zarówno na pracę edukacyjną i badawczą z kobietami