Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych. A. Aureliusz

Nowy harmonogram bezpłatnych szkoleń - "Działania na rzecz dzieci do lat 3"
19.01.2022

Celem projektu jest podniesienie kompetencji poprzez bezpłatne szkolenia oraz opracowanie poradnika dobrych praktyk w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


archiwum aktualności   >

Szkolenie kadr pieczy zastępczej

Bezpłatne szkolenia dofinansowanie ze środków UE dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o ws

Działania na rzecz dzieci do lat 3

Bezpłatne szkolenia dofinansowanie ze środków UE dla przedstawicieli władz samorządu, przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie mazowieckim

Ku przyszłości

Dofinansowanie projektu ze środków UE dla osób młodych do 29 r.ż.,

Zapytania ofertowe

w niniejszym dziale znajdują się aktualne zapytania ofertowe w ramach realizowanych projektów UE

Portal komunikacyjny

ma przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia kobiet w wieku 50+ z województwa mazowieckiego

Centrum 50+

jest jednostką zorientowaną zarówno na pracę edukacyjną i badawczą z kobietami