Mówią, że niepełna wiedza jest rzeczą niebezpieczną, ale jednak nie tak złą, jak całkowita ignorancja. T. Pratchett

Szkolenie kadr pieczy zastępczej
13.08.2019

Bezpłatne szkolenia przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z...


archiwum aktualności   >

Ku przyszłości

Dofinansowanie projektu ze środków UE dla osób młodych do 29 r.ż.,

Zapytania ofertowe

w niniejszym dziale znajdują się aktualne zapytania ofertowe w ramach realizowanych projektów UE

Portal komunikacyjny

ma przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia kobiet w wieku 50+ z województwa mazowieckiego

Centrum 50+

jest jednostką zorientowaną zarówno na pracę edukacyjną i badawczą z kobietami