Wiedza o tym, jak się uczyć jest najważniejszą umiejętnością w życiu. T. Buzan

Profesjonalizacja kadr Instytucji Rynku Pracy
21.11.2017

Bezpłatne szkolenia dla kadr Instytucji Rynku Pracy mających bezpośredni kontakt z klientem. 


archiwum aktualności   >

Zapytania ofertowe

w niniejszym dziale znajdują się aktualne zapytania ofertowe w ramach realizowanych projektów UE

Portal komunikacyjny

ma przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia kobiet w wieku 50+ z województwa mazowieckiego

Projekty UE

aktualnie realizujemy następujące projekty współfinansowane ze środków unijnych w ramach EFS

Centrum 50+

jest jednostką zorientowaną zarówno na pracę edukacyjną i badawczą z kobietami