Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. G. Lichtenberg

Bezpłatne szkolenia komputerowe
15.01.2017


archiwum aktualności   >

Zapytania ofertowe

w niniejszym dziale znajdują się aktualne zapytania ofertowe w ramach realizowanych projektów UE

Portal komunikacyjny

ma przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia kobiet w wieku 50+ z województwa mazowieckiego

Projekty UE

aktualnie realizujemy następujące projekty współfinansowane ze środków unijnych w ramach EFS

Centrum 50+

jest jednostką zorientowaną zarówno na pracę edukacyjną i badawczą z kobietami